Toán Lớp 12: Hàm số y = x 2 − 4 x + 4 đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây? A.

Toán Lớp 12: Hàm số y = x 2 − 4 x + 4 đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây? A. − ∞ ; 2 B. 2 ; + ∞ C. − 2 ; + ∞ D. − ∞ ; + ∞, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ