Toán Lớp 12: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm liên tục trên R và có đồ thị hàm số y=f’ (x) như h&

Toán Lớp 12: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm liên tục trên R và có đồ thị hàm số y=f’ (x) như hình vẽ bên. Xét hàm số g(x)=f(x^2-3) và các mệnh đề sau: 1. Hàm số g(x) có 3 điểm cực trị. 2. Hàm số g(x)đạt cực tiểu tại x = 0. 3. Hàm số g(x)đạt cực đại tại x = 2. 4. Hàm số g(x)đồng biến trên khoảng (-2;0). 5. Hàm số g(x)nghịch biến trên khoảng (-1;1). Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên? A. 1. B. 4. C. 3. D. 2., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ