Toán Lớp 12: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên của hàm số y=f'(x) như hình vẽ bên. Tính tổng c&aacut

Toán Lớp 12: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên của hàm số y=f'(x) như hình vẽ bên. Tính tổng các giá trị nguyên của tham số m ∈ – 10   ;   10 để hàm số y = f 3 x – 1 + x 3 – 3 m x đồng biến trên khoảng (-2;1)? A. -49 B. -39 C. -35 D. 35, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 12: Cho hàm số f(x) có bảng biến thiên của hàm số y=f'(x) như hình vẽ bên. Tính tổng c&aacut”

 1. Chọn B.
  Cách 1: Ta có: y=3f3x1+3x23m=3f3x1+x2m
  Để hàm số đồng biến trên (-2;1) thì:
  y0,x2;1f3x1+x2m0,x2;1f3x1+x2m,x2;1mmin2;1f3x1+x2
  Đặt f3x1=gx và x2=hx
  Quan sát bảng biến thiên ta có:
  f3x14=f0,3x17;2hx=x20=h0,x2;1f3x14=f0,x2;1hx=x20=h0,x2;1f3x1+hx4+0=4,x=0min2;1gx+hx=4,x=0
  Do đó: min2;1f3x1+x2=4
  m10;10 và m4 nên tổng các giá trị nguyên của m thỏa mãn đề bài là -39
  Cách 2:
  Xét hàm số y=f3x1+x33mx
  Ta có: y=3f3x1+3x23m=3f3x1+x2m
  Để hàm số đồng biến trên (-2;1) thì:
  y0,x2;1f3x1x2+m,x2;1
  Đặt gx=f3x1x2+m=hx,x2;1
  Đặt 3x1=tx=t+13t7;2ftht=t2+2t+19+m,t7;2*
  Ta có đồ thị hàm số ht=t2+2t+19+m có đỉnh I(-1;m)
  Vậy (*) thỏa mãn khi đồ thị ht=t2+2t+19+m nằm dưới đồ thị y=f'(t)
  Suy ra: m4.
  Với giả thiết m10;10,mZm9;4m=94m=39.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ