Toán Lớp 12: Cho hàm số f(x) = (a + 3)x 4 – 2ax 2 + 1 với a là tham số thực. Nếu max [ 0 ;   3 ] f ( x )

Toán Lớp 12: Cho hàm số f(x) = (a + 3)x 4 – 2ax 2 + 1 với a là tham số thực. Nếu max [ 0 ;   3 ] f ( x ) = f(2) thì min [ 0 ;   3 ] f ( x ) bằng A. −9. B. 4. C. 1. D. −8., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ