Toán Lớp 12: Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào sau đây? A. y = – x 3 – 3

Toán Lớp 12: Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào sau đây? A. y = – x 3 – 3 x – 2 B. y = x 3 – 3 x 2 – 1 C. y = – x 3 + 3 x 2 – 2 D. y = – x 3 + 3 x 2 – 1, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ