Toán Lớp 11: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau A. Hàm số y= cotx có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định  B. Hàm số y =√x có đạo hàm tại mọ

Toán Lớp 11: Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau A. Hàm số y= cotx có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định  B. Hàm số y =√x có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định  C. Hàm số y = |x|  có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định D. Hàm số y= |x| + √ x có đạo hàm tại mọi điểm mà nó xác định, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai