Toán Lớp 10: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó C={x e R|(2×2- 5x +3)(x2- 4x +3) =0}

Toán Lớp 10: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó C={x e R|(2×2- 5x +3)(x2- 4x +3) =0}, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 10: Viết mỗi tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của nó C={x e R|(2×2- 5x +3)(x2- 4x +3) =0}”

 1. C={x e R|(2a2- 5a +3)(a2- 4a +3) =0}

  giải pt :

  => 2a2-5a+3=0 => a=3/2

                              a=1

       a2-4a+3=0 => a=3

                            a=1

  => a=3/2

       a=3

       a=1

  => C{1;3/2;3}

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ