Toán Lớp 10: Đường tròn (C) đi qua hai điểm A( 1;3) và B( 3;1) và có tâm nằm trên đường thẳng  d: 2x –y + 7= 0 có phương trình là: A. (x- 3) 2

Toán Lớp 10: Đường tròn (C) đi qua hai điểm A( 1;3) và B( 3;1) và có tâm nằm trên đường thẳng  d: 2x –y + 7= 0 có phương trình là: A. (x- 3) 2 + ( y- 7) 2 = 64 B.( x+ 7)  2 + (y+ 7)  2 = 164 C.(x- 3)  2 + (y- 6)  2 = 16 D. (x+ 3)  2 + (y-2) 2 = 81, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Toán Lớp 10: Đường tròn (C) đi qua hai điểm A( 1;3) và B( 3;1) và có tâm nằm trên đường thẳng  d: 2x –y + 7= 0 có phương trình là: A. (x- 3) 2”

 1. Giải đáp B

  Gọi I (a; b) là tâm của đường tròn (C)  do đó:

  AI2 = BI2

  Nên ( a-1) 2+ (b-3) 2 = (a-3) 2+ (b-1) 2

  => a= b  (1)

    I( a; b) thuộc d: 2x- y + 7= 0 nên 2a – b+ 7= 0 (2)

  Thay (1) vào (2) ta có: a= -7 => b= -7

  Khi đó: R2= AI2= 164 .

  Vậy  phương trình (C) : ( x+ 7)2+ (y+7)2= 164 .

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ