Toán Lớp 10: Cho hai tập hợp E = {n ∈ ℕ | n chia hết cho 3 và 4} và G = {n ∈ ℕ | n chia hết cho

Toán Lớp 10: Cho hai tập hợp E = {n ∈ ℕ | n chia hết cho 3 và 4} và G = {n ∈ ℕ | n chia hết cho 12}. Chứng tỏ rằng E = G., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ