Toán Lớp 10: Xác định parabol (P) ; y= ax 2 +bx+ c biết (P) đi qua M(4;3) cắt Ox tại N(3;0) và P sao cho ∆ INP có diện t&

Toán Lớp 10: Xác định parabol (P) ; y= ax 2 +bx+ c biết (P) đi qua M(4;3) cắt Ox tại N(3;0) và P sao cho ∆ INP có diện tích bằng 1 biết hoành độ điểm P nhỏ hơn 3. A. y= x 2 +4x-3. B. y= x 2 -4x+3 C. y= x 2 +4x-2. D. y= -x 2 -4x-2., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai