Toán Lớp 10: 1 có bao nhiêu a) số tự nhiên 6 chữ số phân biệt và 2 chữ số tận cùng là 51 b) số tự nhiên 6 chữ số phân biệt và không bắt đầu là 98

Toán Lớp 10: 1 có bao nhiêu a) số tự nhiên 6 chữ số phân biệt và 2 chữ số tận cùng là 51 b) số tự nhiên 6 chữ số phân biệt và không bắt đầu là 987 2 có bao nhiêu a) số tự nhiên là ước 288 b) số tự nhiên là ước 3240 c) số tự nhiên là ước 10800 ( quy tắc cộng, quy tắc nhân), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ