Tin học Lớp 9: Website là: A . Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập B . Gồm nhiều trang web C . h

Tin học Lớp 9: Website là: A . Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới nhiều địa chỉ truy cập B . Gồm nhiều trang web C . http://www.edu.net.vn D . Một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ