Tin học Lớp 8: Viết chương trình để tính tổng học sinh các số tự nhiên đầu tiên cho đến khi tổng đó bằng 100 thì dừng lại

Tin học Lớp 8: Viết chương trình để tính tổng học sinh các số tự nhiên đầu tiên cho đến khi tổng đó bằng 100 thì dừng lại, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ