Tin học Lớp 8: Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ……..    A. 0 đến 127    B.  – 2 15 đến  2 15 – 1    C. 0 đến 255    D. -10

Tin học Lớp 8: Kiểu số nguyên có phạm vi giá trị từ……..    A. 0 đến 127    B.  – 2 15 đến  2 15 – 1    C. 0 đến 255    D. -100000 đến 100000, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ