Tin học Lớp 7: Tập tin bảng tính excel 2010 có phần mở rộng mặc định là A.xls B.doc C.xlsx D.docx

Tin học Lớp 7: Tập tin bảng tính excel 2010 có phần mở rộng mặc định là A.xls B.doc C.xlsx D.docx, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ