Tin học Lớp 7: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4 sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng?    (A) (D4+C2)*B

Tin học Lớp 7: Giả sử cần tính tổng giá trị trong các ô C2 và D4 sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng?    (A) (D4+C2)*B2    (B) D4+C2*B2    (C) = (D4+C2)*b2    (D) = (B2*(D4+C2)    (E) = (D4+C2)B2    (F) = (D4+C2)*B2, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai