Tin học Lớp 7: Cách nhập hàm nào sau đây sai? A . = SUM(5,A3,B1) B . =SUM(5,A3,B1) C . = sum(5,A3,B1) D . =SUM (5,

Tin học Lớp 7: Cách nhập hàm nào sau đây sai? A . = SUM(5,A3,B1) B . =SUM(5,A3,B1) C . = sum(5,A3,B1) D . =SUM (5,A3,B1), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tin học Lớp 7: Cách nhập hàm nào sau đây sai? A . = SUM(5,A3,B1) B . =SUM(5,A3,B1) C . = sum(5,A3,B1) D . =SUM (5,”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ