Tin học Lớp 6: Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì? A. Biểu diễn các số. B. Biểu diễn văn bản. C. Biểu diễn hình ảnh, âm thanh. D. Biểu diễn số

Tin học Lớp 6: Máy tính sử dụng dãy bit để làm gì? A. Biểu diễn các số. B. Biểu diễn văn bản. C. Biểu diễn hình ảnh, âm thanh. D. Biểu diễn số, văn bản, hình ảnh, âm thanh., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai