Tin học Lớp 4: Em hãy cho biết câu lệnh Repeat 3[fd 100 rt 120]ht,rùa thực hiện vẽ gì?

Tin học Lớp 4: Em hãy cho biết câu lệnh Repeat 3[fd 100 rt 120]ht,rùa thực hiện vẽ gì?, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ