Tin học Lớp 12: Cho các bảng sau : – DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai) – LoaiSach(MaLoai, LoaiSach) – HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia) Để biế

Tin học Lớp 12: Cho các bảng sau : – DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai) – LoaiSach(MaLoai, LoaiSach) – HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia) Để biết giá của một quyển sách thì cần những bảng nào ?A. HoaDon B. DanhMucSach, HoaDon C. DanhMucSach, LoaiSach D. HoaDon, LoaiSach, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tin học Lớp 12: Cho các bảng sau : – DanhMucSach(MaSach, TenSach, MaLoai) – LoaiSach(MaLoai, LoaiSach) – HoaDon(MaSach, SoLuong, DonGia) Để biế”

  1. Để biết giá của một quyển sách thì phải lấy đơn giá (Dongia) trong bảng HoaDon và để biết là sách gì thì phải lấy Masach ở bảng HoaDon. Từ Masach đó tra trong bảng DanhMucSach để biết sach cần tìm.

    Đáp án: B

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ