Tin học Lớp 11: Trong pascal, biểu diễn exp(x) có nghĩa là:  A. Bình phương của x  B. Căn bậc hai của x  C. Giá trị tuyệt đối của x  D. Luỹ thừ

Tin học Lớp 11: Trong pascal, biểu diễn exp(x) có nghĩa là:  A. Bình phương của x  B. Căn bậc hai của x  C. Giá trị tuyệt đối của x  D. Luỹ thừa cơ số e của x, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tin học Lớp 11: Trong pascal, biểu diễn exp(x) có nghĩa là:  A. Bình phương của x  B. Căn bậc hai của x  C. Giá trị tuyệt đối của x  D. Luỹ thừ”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ