Tin học Lớp 11: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? A. Xâu A lớn hơn xâu B nếu kí tự dầu ti&e

Tin học Lớp 11: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? A. Xâu A lớn hơn xâu B nếu kí tự dầu tiên khác nhau giữa chúng kể tử trái sang trong xâu A có mã ASCII lớn hơn B. Xâu A lớn hơn xâu B nếu độ dài xâu A lớn hơn độ dài xâu B C. Nếu A và B là các xâu có độ dài khác nhau và A là đoạn đầu của B thì A nhỏ hơn B D. Hai xâu bằng nhau nếu chúng giống nhau hoàn toàn, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tin học Lớp 11: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào sai? A. Xâu A lớn hơn xâu B nếu kí tự dầu ti&e”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ