Tin học Lớp 11: Mỗi người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0.3% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút hết tiền thì

Tin học Lớp 11: Mỗi người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0.3% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút hết tiền thì sẽ nhận được số tiền ít nhất là B đồng? Biết rằng việc gửi tiết kiệm không kì hạn thì lãi không được cộng vào vốn., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tin học Lớp 11: Mỗi người gửi tiết kiệm không kì hạn với số tiền A đồng với lãi suất 0.3% mỗi tháng. Hỏi sau bao nhiêu tháng, người đó rút hết tiền thì”

 1. program bai7;
  uses crt;
  var A,B,C:real;
      thang:integer;
  begin
   clrscr;
   writeln(‘nhap vao so tien A va so tien B’);
   readln(A,B);
   C:=A*0.3/100;
   thang:=0;
   while(A<B) do
   begin
   A:=A+C;
   thang:=thang+1;
   end;
   writeln(‘co the rut tien sau ‘,thang,’ thang’);
   readln;
  end.

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ