Tin học Lớp 11: Cho x là biến đã khai báo kiểu thực. Sau khi thực hiện hai câu lệnh sau : X:= 10; Writeln (x:7:2); thì kết quả dạng nào sẽ xu

Tin học Lớp 11: Cho x là biến đã khai báo kiểu thực. Sau khi thực hiện hai câu lệnh sau : X:= 10; Writeln (x:7:2); thì kết quả dạng nào sẽ xuất hiện trên màn hình trong những dạng kết quả sau ? A. 10; B. 10.00 C. 1.000000000000000E+001; D. _ _ 10.00;, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ