Tin học Lớp 10: Chọn đáp án đúng: A. Bộ nhớ ROM có thể đọc, ghi dữ liệu trong lúc máy tính hoạt động B. Bộ nhớ gồm các ô nhớ được đánh số thứ tự bắ

Tin học Lớp 10: Chọn đáp án đúng: A. Bộ nhớ ROM có thể đọc, ghi dữ liệu trong lúc máy tính hoạt động B. Bộ nhớ gồm các ô nhớ được đánh số thứ tự bắt đầu từ 1 trở đi C. Bộ nhớ ngoài gồm các thiết bị nằm ngoài máy tính D. Bộ nhớ RAM có thể đọc, ghi dữ liệu trong lúc máy tính hoạt động., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ