Tin học Lớp 10: Bộ xử lí trung tâm gồm các bộ phận chính nào? A. Bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài B. Bộ điều khiển, bộ số học và lôgic C. Cả A và B D

Tin học Lớp 10: Bộ xử lí trung tâm gồm các bộ phận chính nào? A. Bộ nhớ trong, bộ nhớ ngoài B. Bộ điều khiển, bộ số học và lôgic C. Cả A và B D. Bộ nhớ trong, bộ điều khiển, bộ số học và lôgic, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ