Tiếng Việt Lớp 5: Dãy từ nào dưới đây gồm các từ đồng nghĩa với từ nhô ( trong câu Vầng trăng vàng thẳm đg từ từ nhô lên từ sau luỹ tre xanh thẳm

Tiếng Việt Lớp 5: Dãy từ nào dưới đây gồm các từ đồng nghĩa với từ nhô ( trong câu Vầng trăng vàng thẳm đg từ từ nhô lên từ sau luỹ tre xanh thẳm, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Việt Lớp 5: Dãy từ nào dưới đây gồm các từ đồng nghĩa với từ nhô ( trong câu Vầng trăng vàng thẳm đg từ từ nhô lên từ sau luỹ tre xanh thẳm”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ