Tiếng Việt Lớp 5: bài 1: xác định các bộ phận chủ ngữ vị ngữ trạng ngữ trong mỗi câu sau :   a) ngoài đường, tiếng mưa rơi lộp rộp, tiếng chân người chạy

Tiếng Việt Lớp 5: bài 1: xác định các bộ phận chủ ngữ vị ngữ trạng ngữ trong mỗi câu sau :   a) ngoài đường, tiếng mưa rơi lộp rộp, tiếng chân người chạy lép nhép.  b) trên bãi cỏ rộng, các em bé nô đùa vui vẻ. c) mùa xuân, những tán lá xanh um, che mát cả sân trường. d) rải rác khắp thung lũng, tiếng gà gáy râm ran. e)trưa, nước biển xanh lơ và khi chiều tà, biển đổi sang màu xanh lục. g) sau tiếng chuông chùa, mặt trời đã nhỏ lại, sáng vằng vặc.  bài 2: tìm các trạng ngữ thích hợp để điền vaafo chỗ trống :  a)…………………… , trường em vừa xây thêm hai dãy phòng học. b) …………………… , chúng em được cô giáo khen.  giúp mình vs ạ, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Việt Lớp 5: bài 1: xác định các bộ phận chủ ngữ vị ngữ trạng ngữ trong mỗi câu sau :   a) ngoài đường, tiếng mưa rơi lộp rộp, tiếng chân người chạy”

 1. bài 1: xác định các bộ phận chủ ngữ vị ngữ trạng ngữ trong mỗi câu sau : 
   a) ngoài đường//, tiếng mưa rơi// lộp rộp,// tiếng chân người chạy// lép nhép.

           TN                        CN1             VN1            CN2                          VN2
   b) trên bãi cỏ rộng, //các em bé //nô đùa vui vẻ.

                   TN                 CN              CN
  c) mùa xuân,// những tán lá// xanh um, che mát cả sân trường.

           TN               CN                                CN
  d) rải rác khắp thung lũng//, tiếng gà gáy// râm ran.

                 TN                               CN               VN
  e)trưa,// nước biển// xanh lơ //và khi chiều tà,// biển// đổi sang màu xanh lục.

    TN1           CN1           VN1               TN2         CN2            VN2
  g) sau tiếng chuông chùa//, mặt trời// đã nhỏ lại, sáng vằng vặc.

                  TN                            CN                        VN
   bài 2: tìm các trạng ngữ thích hợp để điền vaafo chỗ trống :
   a)…………Tháng trước………… , trường em vừa xây thêm hai dãy phòng học.
  b) ……..Hôm qua……………. , chúng em được cô giáo khen.

  Trả lời
 2. bài 1: xác định các bộ phận chủ ngữ vị ngữ trạng ngữ trong mỗi câu sau : 
   a) ngoài đường//, tiếng mưa rơi// lộp rộp,// tiếng chân người chạy// lép nhép.

           TN                        CN1             VN1            CN2                          VN2
   b) trên bãi cỏ rộng, //các em bé //nô đùa vui vẻ.

                   TN                 CN              CN
  c) mùa xuân,// những tán lá// xanh um, che mát cả sân trường.

           TN               CN                                CN
  d) rải rác khắp thung lũng//, tiếng gà gáy// râm ran.

                 TN                               CN               VN
  e)trưa,// nước biển// xanh lơ //và khi chiều tà,// biển// đổi sang màu xanh lục.

    TN1           CN1           VN1               TN2         CN2            VN2
  g) sau tiếng chuông chùa//, mặt trời// đã nhỏ lại, sáng vằng vặc.

                  TN                            CN                        VN
   bài 2: tìm các trạng ngữ thích hợp để điền vaafo chỗ trống :
   a)…………Tháng trước………… , trường em vừa xây thêm hai dãy phòng học.
  b) ……..Hôm qua……………. , chúng em được cô giáo khen.

  Trả lời

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ