Tiếng Anh Lớp 9: Some people say that: “Secondary school students should be allowed to use mobile phone at school.” Do you agree or disagree? Write a pa

Tiếng Anh Lớp 9: Some people say that: “Secondary school students should be allowed to use mobile phone at school.” Do you agree or disagree? Write a passage about 120-150 words to support your idea., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai