Tiếng Anh Lớp 9: Nối câu mệnh đề 1 : the film was interesting we saw it last night 2 : the man is friendly. He lives next door 3 : I went to buy the bo

Tiếng Anh Lớp 9: Nối câu mệnh đề 1 : the film was interesting we saw it last night 2 : the man is friendly. He lives next door 3 : I went to buy the book.you told me about it last week., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: Nối câu mệnh đề 1 : the film was interesting we saw it last night 2 : the man is friendly. He lives next door 3 : I went to buy the bo”

  1. Dùng các mệnh đề quan hệ để giải (whom, which, who,…)
    1. The film which we saw last night was interesting. (The film = it và chỉ vật nên dùng which)
    2. The man who lives next door is friendly. (The man = he và chỉ người nên dùng who)
    3. I went to buy the book which you told me last week. (the book = it và chỉ vật nên dùng which)
    Chúc bạn học tốt!

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ