Tiếng Anh Lớp 9: I. write the second sentence so that it has similar meaning as the first one. 1)the last time she kissed me was 5 months ago &#85

Tiếng Anh Lớp 9: I. write the second sentence so that it has similar meaning as the first one. 1)the last time she kissed me was 5 months ago → she hasn’t ……………………………… 2)It is a long time since we last met → We haven’t …………………………… 3)she started driving 1 month ago → she has………………………………… 4)When did you have it? → How long…………………………….? 5)This is the first time I had such a delicious meal → I haven’t…………………………….. 6)I haven’t seen him for 8 days  → The last…………………………….. 7)I haven’t taken a bath since monday → It is…………………………………. giúp mk với mk đang cần gấp á, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ