Tiếng Anh Lớp 9: Change these sentences into indirect speech 1.“Where do you live?”, she asked me. She asked me …………………………………

Tiếng Anh Lớp 9: Change these sentences into indirect speech 1.“Where do you live?”, she asked me. She asked me ………………………………………….. 2. “When do the children sing?”, I asked Tom. I asked Tom………………………………………….. 3. “What did they build?”, I asked Paul. I asked Paul………………………………………….. 4. “Do you speak English?”, he asked me. He asked me ………………………………………….. 5. “Does she feel better?”, she asked Tina. She asked Tina………………………………………….., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 9: Change these sentences into indirect speech 1.“Where do you live?”, she asked me. She asked me …………………………………”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ