Tiếng Anh Lớp 9: Bài 9: Nối câu ở cột trái với câu ở cột phải sao cho hợp lý: 1. Please don’t make so much noise. 2. I need to eat something soon. 3. I

Tiếng Anh Lớp 9: Bài 9: Nối câu ở cột trái với câu ở cột phải sao cho hợp lý: 1. Please don’t make so much noise. 2. I need to eat something soon. 3. I don’t have anywhere to live right now.. 4. We need to leave soon. 5. They don’t need their car any more.. 6. Things are not so good at work. 7. lt isn’t true what they said. 8. We’re going to get wet .. a. lt’s getting late. b. They’re lying. c. lt’s starting to rain. d. They’re trying to sell it. e. I’m getting hungry. f. I’m trying to work. g. I’m looking for an apartment. h. The company is losing money. 1.F – 2…. – 3….. – 4….. – 5….. – 6….. – 7…… – 8……, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai