Tiếng Anh Lớp 9: All of us were………….that he came first he hasn’t been working hard so far A.surprising B.to surprise C.surprised D.to be surpri

Tiếng Anh Lớp 9: All of us were………….that he came first he hasn’t been working hard so far A.surprising B.to surprise C.surprised D.to be surprised, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ