Tiếng Anh Lớp 9: 3 After they had finished their meal , they asked the waiter the buill 4 They gave us a lot of information , most of that was useless

Tiếng Anh Lớp 9: 3 After they had finished their meal , they asked the waiter the buill 4 They gave us a lot of information , most of that was useless 5 You won’t pass the examination unless you don’t study more (Tìm và sửa lỗi sai), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai