Tiếng Anh Lớp 8: Thousands dollars were not enough for the patients with Covid19-SARS-CoV-2 in Viet Nam (lỗi sai và sửa lại) A. Were B. Thousands C. V

Tiếng Anh Lớp 8: Thousands dollars were not enough for the patients with Covid19-SARS-CoV-2 in Viet Nam (lỗi sai và sửa lại) A. Were B. Thousands C. Victims D. Enough, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 8: Thousands dollars were not enough for the patients with Covid19-SARS-CoV-2 in Viet Nam (lỗi sai và sửa lại) A. Were B. Thousands C. V”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ