Tiếng Anh Lớp 8: Susan is interested in _______ flowers and vases A. painting B. paint C. paints D. painted Tommy _______ to go swimming every day. He h

Tiếng Anh Lớp 8: Susan is interested in _______ flowers and vases A. painting B. paint C. paints D. painted Tommy _______ to go swimming every day. He has an amayzing body A. fancies B. enjoys C. doesn’t mind D. likes, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 8: Susan is interested in _______ flowers and vases A. painting B. paint C. paints D. painted Tommy _______ to go swimming every day. He h”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ