Tiếng Anh Lớp 8: QuestionII. Choose the word which has a different stress pattern from the others. 1. A.  possessions     B. unhealthy C. extended

Tiếng Anh Lớp 8: QuestionII. Choose the word which has a different stress pattern from the others. 1. A.  possessions     B. unhealthy C. extended      D. legalize 2. A. protection     B. variety C. industrial      D.nation 3. A. attention     B. effective C. children      D. approach 4. A.population     B. basis C. chairman      D. country 5. A. cattle     B. collect C. generous      D. grassland, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 8: QuestionII. Choose the word which has a different stress pattern from the others. 1. A.  possessions     B. unhealthy C. extended”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ