Tiếng Anh Lớp 8: Imagine you would like to borrow a reference book from your teacher Mrs. Smith. In about 60-80 words, write an email to Mrs Smith In yo

Tiếng Anh Lớp 8: Imagine you would like to borrow a reference book from your teacher Mrs. Smith. In about 60-80 words, write an email to Mrs Smith In your email, you should – Tell Mrs. Smith which book you would like to borrow – Explain why you need to borrow this book – Say how long you need the book for, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai