Tiếng Anh Lớp 8: If it snowed this summer, we …………………… skiing A. goes B. will go C. would go D. go

Tiếng Anh Lớp 8: If it snowed this summer, we …………………… skiing A. goes B. will go C. would go D. go, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

3 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 8: If it snowed this summer, we …………………… skiing A. goes B. will go C. would go D. go”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ