Tiếng Anh Lớp 8: Choose the best answer Lan ____________ short black hair. A. gets B. has C. comes D. plays

Tiếng Anh Lớp 8: Choose the best answer Lan ____________ short black hair. A. gets B. has C. comes D. plays, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ