Tiếng Anh Lớp 8: Chia động từ trong ngoặc 1.This festival (hord)……. to commemorate Saint Giong Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi 1.I moved to Ninh B

Tiếng Anh Lớp 8: Chia động từ trong ngoặc 1.This festival (hord)……. to commemorate Saint Giong Viết lại câu sao cho nghĩa ko đổi 1.I moved to Ninh Bình eighteen years ago Chia dạng đúng của từ trong ngoặc 1.After…….food from the plate ,you should put it into your bowl before eating (take), giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ