Tiếng Anh Lớp 8: Bài 2- Viết lai câu sao cho nghĩa không đổi The students arrived late because of the heavy rain. → Because ……………………….

Tiếng Anh Lớp 8: Bài 2- Viết lai câu sao cho nghĩa không đổi The students arrived late because of the heavy rain. → Because ……………………………………………………………………………………………………………………….. Because the job was stressful, she decided to quit it. → Because of …………………………………………………………………………………………………………………… Because of being late for the meeting, I missed the most important part. → Because ……………………………………………………………………………………………………………………….. Because the party is noisy, I can’t hear what you are saying. → Because of……………………………………………………………………………………………………………………., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ