Tiếng Anh Lớp 8: According to the announcer, the train to Hai Phong . . . . . at 6.15 a.m tomorrow morning. A. is going to leave B. is leaving C.

Tiếng Anh Lớp 8: According to the announcer, the train to Hai Phong . . . . . at 6.15 a.m tomorrow morning. A. is going to leave B. is leaving C. leaves D. will leave, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ