Tiếng Anh Lớp 8: a)The table was light. She can carry it. -> b)The work is hard. She has to ask her friend for some help. -> c) I’m too busy to pa

Tiếng Anh Lớp 8: a)The table was light. She can carry it. -> b)The work is hard. She has to ask her friend for some help. -> c) I’m too busy to paint the door today. ->, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ