Tiếng Anh Lớp 8: 1. Keep silent, or you will be punished. => If 2. Unless he arrives right now, he can’t attend thecompetition. => If 3

Tiếng Anh Lớp 8: 1. Keep silent, or you will be punished. => If 2. Unless he arrives right now, he can’t attend thecompetition. => If 3. He will buy some flowers and he will give them to you. => if 4. Study hard, or you will get bad marks. => If 5. If they don’t read carefully, they will make mistakes. => Unless…, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai