Tiếng Anh Lớp 8: 1. He spends most of his time ……..volunteer……………. * 1 điểm doing/ work do/ local to do/ class did/working 2. They have

Tiếng Anh Lớp 8: 1. He spends most of his time ……..volunteer……………. * 1 điểm doing/ work do/ local to do/ class did/working 2. They have different characters but they are close………………. * 1 điểm worker engineer friends best 3. A child whose parents were dead is called an……………….. * 1 điểm nephew cousin orphanage orphan 4. He is not as sociable as Bao, hut he enjoys telling……….. * 1 điểm jokes humor plays songs 5. She is wearing a……………….dress * 1 điểm red new pretty new pretty red pretty new red pretty red new 6. What does she look like? She is tall and…………… * 1 điểm humorous thin generous kind 7. What is she like? She is outgoing, kind and……………. * 1 điểm fat thin generous tall, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

1 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 8: 1. He spends most of his time ……..volunteer……………. * 1 điểm doing/ work do/ local to do/ class did/working 2. They have”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ