Tiếng Anh Lớp 7: I like beef and my sister does , too -> I like beef and so Learning how to use a computer is every easy -> It is She doesn’t have

Tiếng Anh Lớp 7: I like beef and my sister does , too -> I like beef and so Learning how to use a computer is every easy -> It is She doesn’t have any friends in Ha Noi -> She has What is your date of birth? -> When, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TÌM GIA SƯ