Tiếng Anh Lớp 7: Gạch chân lỗi sai trong câu và sửa chữa lại câu đó Was Anna be successful with hẻ project last week? -> Last summer we involved in c

Tiếng Anh Lớp 7: Gạch chân lỗi sai trong câu và sửa chữa lại câu đó Was Anna be successful with hẻ project last week? -> Last summer we involved in community service in our neighborhood, so we did go on holiday ->, giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.Viết một bình luận

MIỄN PHÍ HỌC THỬ 01 BUỔI
NHẬN TƯ VẤN TÌM GIA SƯ ONLINE VÀ TẠI NHÀ
test_ai