Tiếng Anh Lớp 7: Exercise : Hoàn thành câu . 1. They / happy / last holiday ? 2. How / you / get there ? 3. I/ play / football / last / Sunday. 4. My /

Tiếng Anh Lớp 7: Exercise : Hoàn thành câu . 1. They / happy / last holiday ? 2. How / you / get there ? 3. I/ play / football / last / Sunday. 4. My / mother / make / two / cake / four / day / ago. 5. Tyler / visit / his / grandmother / last /month., giúp em giải bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

2 bình luận về “Tiếng Anh Lớp 7: Exercise : Hoàn thành câu . 1. They / happy / last holiday ? 2. How / you / get there ? 3. I/ play / football / last / Sunday. 4. My /”

Viết một bình luận

TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ
TƯ VẤN TÌM GIA SƯ MIỄN PHÍ